Контакти

Експозиційні відділи

Раннє християнство

Детальніше...

Християнство є однією з трьох світових релігій, що має на нинішній день найбільшу кількість вірних. Воно стало основою для формування західноєвропейської цивілізації і культури, відіграло роль етнічної домінанти у формуванні давньоруського етносу і стало одним із базових чинників, що визначили історію та долю українського народу і держави.

Юдаїзм

Детальніше...У музеї зберігається одна з найбагатших колекцій юдаїки України, яка має значну наукову, історичну та художню цінність. Вона формувалася протягом 30-ти років, від часу створення музею, і включає унікальну збірку сувоїв Тори, релігійні книги, стародруки та рідкісні видання XVII – XX ст., графічні та живописні полотна, скульптурні твори, синагогальні й ритуальні предмети. Ці експонати не лише передають особливості релігійної та духовної традиції, а й відтворюють різні сторони матеріального, соціального, громадського, політичного та повсякденного життя єврейського народу.

теги:

Релігії Давнього Світу

Детальніше...

У цьому відділі через археологічні, етнографічні матеріали та твори мистецтва показані первісні релігійні вірування - тотемізм, магія, фетишизм, анімізм, культи природи; релігійні вірування східних слов'ян: демоністичні вірування - культ померлих предків, віра в духів, політеїзм; етнічні релігії Давнього Єгипту, Греції, Риму.

Східні релігії

Детальніше...У відділі представлені експонати, що знайомлять з релігіями Сходу: індуїзмом, даосизмом, буддизмом (у т.ч. ламаїзмом) та ісламом.

Перший з розділів експозиції відділу розповідає про іслам – релігію, що виникла на Аравійському півострові у VII ст. н.е. і є одним з чинників, що об’єднує арабські народи, має надзвичайно важливе значення у країнах Африки та Азії.

В основі віровчення ісламу лежить віра в Аллаха – Бога-творця й управителя Всесвіту, у страшний суд та потойбічне воздаяння. Прихильники ісламу вірять також у безсмертя душі, страшний суд, рай та пекло.