Конференції

Звіт про роботу XXX Міжнародної наукової конференції "Історія релігій в Україні", 5-6 листопада 2020 р.

Тридцять років тому, ще далекого 1991 р., в стінах Львівського музею історії релігії була заснована Міжнародна конференція “Історія релігій в Україні”, котра перетворилась на платформу для зустрічей широкого кола науковців, місцем презентації їхніх напрацювань, форумом для обговорення актуальних проблем релієзнавства. Одночасно з метою розширення науково-дослідної роботи з питань історії релігії та історії сакрального мистецтва, забезпечення належних умов для вивчення проблем релігійного руху в Україні та його впливу на духовний розвиток і культуру українського народу засновано однойменне наукове видання “Історія релігій в Україні”.

З особливою вдячністю хочеться відзначити особисті заслуги видатних українських вчених – історика, археографа, сходознавця і громадського діяча Ярослава Романовича Дашкевича, а також заслуженого діяча науки і техніки, професора Анатолія Миколайовича Колодного, котрі не тільки стояли біля підвалин цього форуму, а й своїми порадами, своїм високим науковим і моральним авторитетом виводили маловідоме зібрання на нинішній належний рівень. Завдяки організаційним здібностям, ентузіазму і невтомній енергії тодішнього директора Львівського музею історії релігії Володимира Гаюка 31 травня 1993 р. вдалося заснувати музейну філію – Інститут релігієзнавства, який перейняв на себе організацію щорічних наукових конференцій. Завдяки кропіткій і наполегливій роботі першої директорки Інституту Лілії Моравської наукові зустрічі переросли у поважний форум, який за своєю географією і широтою тематики досліджень не має сьогодні аналогів.

Співорганізаторами міжнародного форуму “Історія релігій в Україні” стали: Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. Сковороди НАН України, яке тоді очолював проф. А. Колодний, та Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, яке очолював проф. Я. Дашкевич.

Після того, як керівництво філією перейняла Марія Омельчук, до співорганізаторів Міжнародних наукових конференцій “Історія релігій в Україні” приєднався Український католицький університет (Ігор Скочиляс). Останнім часом Інститут поглибив співпрацю з Інститутом українознавства ім. І. Крип’якевича.

Щорічно в травні Інститут проводить Міжнародну наукову конференцію “Історія релігій в Україні”, на яку приїздять дослідники з усіх регіонів України, а також з-за кордону – Австрії, Австралії, Білорусі, Італії, Канади, Литви, Польщі, Росії, Румунії, Словаччини, США, Туреччини, Угорщини, Швеції та інших країн. Серед учасників – філософи, історики, соціологи, релігієзнавці, мистецтвознавці, наукові працівники музеїв, духовенство, а також представники національно-культурних товариств. Конференція носить міждисциплінарний характер і працює за трьома напрямками: “Історичний розвиток релігії”, “Філософія. Політологія. Етнологія”, “Сакральне мистецтво”. В рамках щорічних зустрічей проводяться круглі столи, присвячені актуальним проблемам релігієзнавства та певним ювілейним датам.

До ювілейної ХХХ Міжнародної наукової конференції “Історія релігій в Україні” 2020 р. Інститут релігієзнавства та його співорганізатори готувалися заздалегідь. На жаль в травні її не вдалось провести через весняні карантинні заходи. Сподіваючись, що до осені сovid-19 відступить, проведення конференції перенесли на 5-6 листопада. Однак через наростання кількості захворювань, захід відбувся в режимі онлайн.

 

https://drive.google.com/file/d/1xBqe2rvUfRoCA3mB_N62hGv1HaUSkBFa/view?usp=sharing

Науковий щорічник “Історія релігій в Україні”. 2019. Вип. 29.

https://drive.google.com/file/d/1VGySbRUBZ0mjQayFoRIYtjF1U0MulXIn/view?usp=sharing

Детальніше...

Науковий щорічник “Історія релігій в Україні”  /  за заг. ред. О. Киричук, І. Орлевич, М. Омельчук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди. Львів: “Логос”, 2019. Вип. 29.  372 с.
Тематика: У двадцять дев’ятому щорічнику публікуються статті з питань методики дослідження історії релігії та джерелознавства. Розглядається широке коло питань суспільно-історичного розвитку різних конфесій в Україні й поза її межами протягом XVIII‒ххІ ст. Досліджується релігійна міфологія, історія релігійно-філософської думки, етноконфесійні проблеми, питання соціології релігії. Аналізуються сюжети іконографії та архітектурні особливості культових споруд; характеризується духовна музика.

 

Історія релігій в Україні: актуальні питання. 2019. Вип. 29.

https://drive.google.com/file/d/1YXAG_Fegvr72kZXZ2kpgf_vyD1qmbtA8/view?usp=sharing

Детальніше...

 

Історія релігій в Україні: актуальні питання / за заг. ред. О. Киричук, І. Орлевич, М. Омельчук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН Українии. Львів: “Логос”, 2019. 252 с.

Публікуються наукові дослідження учасників ХХІХ міжнародної наукової конференції “Історія релігій в Україні”. Розглядається широке коло питань суспільно-історичного розвитку різних конфесій в Україні й поза її межами. Досліджується етнологія, релігійна міфологія, історія релігійно-філософської думки, етноконфесійні проблеми, питання соціології релігії. Аналізуються сюжети іконографії та архітектурні особливості культових споруд; характеризується духовна музика.

 

Історія релігій в Україні: актуальні питання. 2020. Вип. 30.

Детальніше...

https://drive.google.com/file/d/10WhH1G7SBrnZSfEYNL6x6EVKVuvyttII/view?usp=sharing

Історія релігій в Україні: актуальні питання / за заг. ред. О. Киричук, І. Орлевич, М. Омельчук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН Українии. Львів: “Логос”, 2020. 284 с.

У збірнику розглянуто широке коло питань суспільно-історичного розвитку різних конфе­сій протягом ХІІІ – ХІХ ст. Авторами порушено дискусію щодо локалізації місця останнього спочинку галицько-волинського князя Данила Романовича; розглянуто релігійно-церковне життя Карпато-Дністровського регіону України; ознайомлено з благодійницькою діяльністю жіночих францисканських згромаджень Галичини  середини ХІХ – початку ХХ ст.; досліджено локальну історію  боротьби за віру уніатів з Голублі (Седлецького повіту); охарактеризовано постаті  українських бранців московських монастирів.
Частина публікацій присвячена дослідженню радянського періоду: релігійним процесам на Поділлі у 1920-их роках; стану церкви Півдня України в умовах Голодомору 1932–1933 рр.; антирелігійній пропаганді часів пізнього сталінізму. Характеризуються рукописи   баптиста-остарбайтера  А. Кучеренка та  греко-католицького єпископа Івана Лятишевського.
Автори збірника порушують питання самоідентифікація релігійних спільнот України, вивчають досвід богопізнання, звертають свою увагу на кризові явища у християнстві, зокрема поширення культу споживацтва; досліджують окремі форми неорелігій.
Проаналізовано сюжети іконографії та архітектурні особливості культових споруд; охарактеризовано сакральну символіку.