Контакти

Конференції

Програма конференції 21-23 травня 2018 року

Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії

 

Львівське відділення Інституту української археографії

та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

 

Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України

 

Український католицький університет

 

Відділ нової історії України Інституту українознавства

ім. І. Крип’якевича НАН України

 

 

 

ІСТОРІЯ РЕЛІГІЙ В УКРАЇНІ

XХVIIІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

2123 ТРАВНЯ 2018 РОКУ

 

 

ПРОГРАМА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів – 2018

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Орест МАЛИЦЬ, директор Львівського музею історії релігії

Марія ОМЕЛЬЧУК, завідувач Інституту релігієзнавства – філії Львівського музею історії релігії

Олександра КИРИЧУК, кандидат історичних наук, учений секретар Інституту релігієзнавства – філії Львівського музею історії релігії

Ірина ОРЛЕВИЧ, кандидат історичних наук, завідувач відділу нової історії України Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, завідувач відділу Інституту релігієзнавства – філії Львівського музею історії релігії

Ірина БОЦЬКО, завідувач відділу Інституту релігієзнавства – філії Львівського музею історії релігії

Ігор СКОЧИЛЯС, доктор історичних наук, проректор з наукової роботи Українського католицького університету

Ірина Гаюк, кандидат філософських наук, доцент кафедри менеджменту мистецтв Львівської національної академії мистецтв

Анатолій КОЛОДНИЙ, заслужений діяч науки України, доктор філософських наук, професор, заступник директора – керівник Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України

Мирон КАПРАЛЬ, доктор історичних наук, професор, керівник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

Лілія МОРАВСЬКА, заступник директора з наукової роботи Львівського музею історії релігії

 


ПОРЯДОК РОБОТИ

 

21 травня, понеділок

  9.00 – 10.00           Реєстрація учасників конференції

10.00 – 14.00           Пленарне засідання

14.00 – 15.00   Обідня перерва

15.00 – 18.00 Круглий стіл:

“Вірменська Церква  в Україні: від початків до сьогодення”

15.00 – 19.00    Презентація книг

 

 

22 травня, вівторок

10.00 – 19.00  Робота в секціях (перерва на обід: 14.00 15.00):

І секція “Історичний розвиток релігій

ІІ секція Філософія. Політологія. Етнологія

ІІІ секція Сакральне мистецтво

 

 

23 травня, середа

7.00 20.00            Виїзне засідання в м. Галич Івано-Франківської обл.

Круглий стіл:

  • Ø“Успенський собор і Крилоська гора княжого Галича: проблеми збереження та формування соціокультурного і сакрального просторів”
    • ØЕкскурсії:

Національний заповідник “Давній Галич”

м. Бурштин

м. Рогатин

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

Вітальне слово – 5 хв.; виступи на пленарному засіданні – до 20 хв.; виступи на секційних засіданнях – до 15 хв.; запитання, відповіді 5 хв.


21 травня, понеділок

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

(Великий виставковий зал Львівського музею історії релігії)

10.00 – 14.00

 

Модератори: Орест Малиць, Марія Омельчук

 

КМЕТЬ Василь

к. і. н., доц., директор Національної бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Франка, президент “Альянсу Франсез”

Патріарший Томос та ідея Української помісної церкви

 

Преловська Ірина

д. і. н., ст. н. сп. Інституту української археографії та джерелознавства  ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ), д. ц.-і. н., проф. Київської православної богословської академії УПЦ КП

Стосунки між Церквою-Матір’ю (Константинопольським патріархатом) і Церквою-Донькою (Українською православною церквою): історія взаємовідносин з Х по ХХІ ст.

 

ФИЛИПОВИЧ Людмила

д. філос. н., проф., зав. відділу історії релігії та практичного релігієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України (м. Київ)

Здобуття автокефальності Української православної церкви. Частина третя. Фінал?

 

Кісь Назар

к. і. н., м. н. сп. відділу нової історії України Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. Львів)

Ідея патріархату Греко-католицької церкви початку ХХ ст. в контексті сучасної політики пам’яті

 

Киричук Олександра

к. і. н., доц., вч. секретар Інституту релігієзнавства – філії Львівського музею історії релігії

Українська помісна церква і Український патріархат у спадщині блаженнішого Йосифа Сліпого

 

Киридон Алла

д. і. н., проф., засл. діяч науки і техніки України, директор Державної наукової установи “Енциклопедичне видавництво” (м. Київ)

Унормування церковно-релігійного життя в Україні (1917–1918): до 100-річчя створення Міністерства ісповідань

 

Bugaj Tomasz

dnhumanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, ad. w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, Polska

Свобода совести и вероисповедания в современной России. Шаг вперед или возвращение к советским репрессиям?

 


КРУГЛий СТіл

 

Вірменська Церква  в Україні:

від початків до сьогодення

(Вірменська церква, вул. Вірменська, 13/1)

14.00 – 17.00

 

Модератор: Ірина Гаюк

 

Ільків-Свидницький Микола

к. і. н., доц., зав. відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка

Казимирівський привілей вірменському єпископу григорію 1367 р.: непроста історія побутування і дослідження

 

Гаюк Ірина

к. ф. н., лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка, доц. кафедри менеджменту мистецтв Львівської національної академії мистецтв

Деякі проблемні питання стосовно початків вірменської церковної організації в Україні

 

Капраль Мирон

д. і. н., проф. директор Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

Упокій душі по-вірменськи”: заповіт львівського купця Вартіка від 1460 р.

 

Сварник Іван

директор Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки, голова Археографічної комісії Наукового товариства ім. Шевченка

Ярослав Дашкевич і початки наукового вірменознавства в Україні

 

Гринчишин Тарас

нач. відділу релігій та національностей Управління у справах національностей, релігій та фінансово-планової роботи Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації 

Вірменські храми Львова: географія та хронологія

 

Пивоварська Каріна

к. і. н., доц., зав. кафедри правознавства Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка

Громади Вірменської апостольської церкви в Південно-Східній та Центральній Україні: генеза та історичний шлях

 

Держко Ігор

д. філос. н., зав. кафедри філософії та економіки Львівського медичного університету

Вірменська релігійна філософія та її вплив на світобачення галичан

 

Швецов Михайло

д. и. н, руководитель Донецкого центра Института Востоковедения им. А.Крымского НАН Украины

Отина Анна

к. ф. н., н. сотрудник Донецкого центра Института Востоковедения им. А. Крымского НАН Украины

Армянская церковь как фактор сохранения культурной самоидентичности армян

 

Месропян Анушеван

чл. Національної спілки письменників України, бібліограф І категорії від. рукописів Наукової бібліотеки Львівського Національного університету ім. І. Франка, перекладач, літературознавець

Вірменські рукописи в колекціях Наукової бібліотеки Львівського університету: історіографічний огляд

 

Сварник Галина

н. сп. відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника

Неопублікована стаття Я.Дашкевича “Невідомі пам’ятки вірменської архітектури в Україні 1317 ст.”

 

Deluga Waldemar

prof., dr, hab. Ostrava University, Czech Republic

New Discoveries on Armenian Art in Poland in the 21st Century

 

Зулумян Бурастан

к. і. н., ст. н. сотр. Института мировой литературы им. А. Горького Российской академии наук

Арменоведение в России: история и современное состояние

Презентація книг

(Великий виставковий зал Львівського музею історії релігії)

15.00 – 19.00

 

  • ØІсторія релігій в Україні: Науковий щорічник. Львів: 2018. У 2 ч. 1200 с. (презентує зав. Інституту релігієзнавства філії ЛМІР Марія Омельчук)
  • ØТатаринов С. Й. Витоки православ’я Донеччини. Харків: Книга – мигом, 2018. 304 с.
  • ØТатаринов С. Й., архімандрит Лазар (Терещенко М. С.), Єфімов Д. В. Витоки духовності та народної освіти Донеччини. Харків: Книга – мигом, 2018. 264 с.

 

  • ØВидання серії Київське християнство і публічного проекту Соборна Україна та Київська традиція (презентує редактор серії проф. Ігор Скочиляс за участі авторів)

Скочиляс І. Дар любови: Куниче (катедратик) у Київській митрополії XIII–XVIII століть. Львів: Вид-во УКУ, 2017. – 160 с. 

Ґіль А., Скочиляс І. Володимирсько-Берестейська єпархія XI–XVIII століть: історичні нариси. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 288 с.

Реєстр митрополичого архіву Унійної Церкви 1763 року / упоряд. та вступна стаття О. Вінниченка. Львів: Вид-во УКУ, 2017. – 736 с.

Яременко М. Перед викликами уніфікації та дисциплінування: Київська православна митрополія у XVIII столітті. Львів: Вид-во УКУ, 2017. – 272 с.

Дух О. Превелебні панни: Жіночі чернечі спільноти Львівської та Перемишльської єпархій у ранньомодерний період. Львів: Вид-во УКУ, 2017. – 752 с.

Кирило Транквіліон Ставровецький – проповідник Слова Божого: Матеріали Міжнародної наукової конференції, Львів–Унів, 23-25 квітня 2015 року. / упоряд. Б. Криса, Д. Сироїд. Львів: Вид-во УКУ, 2017. – 334 с.

Слово – живе й діяльне (Євр 4:12): Збірник матеріалів Міжнародної біблійної конференції Біблійні дослідження, Захід і Схід: підходи, виклики та перспективи (Львів 19-20 вересня 2013 року/ ред. Г. Теслюк, Львів: Вид- во УКУ, 2017. – 336 с. 

Мельник Я. Апокрифічний код української літератури. Львів: Вид-во УКУ, 2017. – 448 с.

Вілкул Т. Книга Ісуса Навина: давньослов’янський четій текст за списками XIV–XVI століть. Львів: Вид-во УКУ, 2017. – 200 с.

Свята Тереза від Ісуса та її присутність в Україні: Матеріали Міждисциплінарного семінару, Львів, 9 грудня 2015 року. Львів: Вид-во УКУ, 2017. – 136 с.

 

  • ØЧин святого Василія Великого: із народу – народові: Зб. наук. ст., укладений за матеріалами доповідей ХІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 500-літньому ювілею церкви Пресвятої Трійці у м. Вільнюсі (Литовська Республіка) (Вільнюс – Шауляй – Базіліонай; 0810 листопада 2014 р.), 2017. 291 с.) (презентує редактор серії проф.Алдона Васіляускенє)


22 травня, ВІВТОРОК

 

СЕКЦІЯ І

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК РЕЛІГІЙ

(Малий виставковий зал Львівського музею історії релігії)

10.00 19.00; перерва на обід: 14.00 15.00

 

Модератори: Микола Бандрівський (1.1), Ірина Скочиляс (1.2)

Ірина Орлевич, Наталія Колб (1.31.5)

 

 

1.1. Джерела до історії релігій

з найдавніших часів до модерної доби

 

Бандрівський Микола

д. і. н., в. о. зав. відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. Львів), проф. кафедри археології Львівського національного університету ім. І. Франка, зав. відділу Інституту релігієзнавства – філії Львівського музею історії релігії

Релігійний аспект присутності норманів на заході Українського Лісостепу (про час та умови появи маніхейської єресі)

 

Maksymiuk Katarzyna

d. hab. w Instytute Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Polska

Ram horns as sacral royal regalia of Šāpūr IІ

 

Głód Anna

mg. Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Polska

Wybrane wizje religii prehistorycznych w historiografii

 

Скумс Александр  

асп. Института истории и международных отношений Естественно-гуманитарного университета в Седльце, Польша

Религия у народов Иберийского полуострова до завоевания его римлянами

 

 

Мартин Максим

асп. Українського католицького університету, ст. н. сп. Львівського музею історії релігії

Хазари-прозеліти: літературна містифікація чи реальність?

 

Анцишкін Ігор

зберігач Нікопольського краєзнавчого музею

Українсько-польська війна ХVII ст. та східне православ’я

 

Паславський Іван

к. філос. н., пров. н. сп. відділу середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. Львів)

Маловідомі джерела до історії Греко-католицької церкви останньої чверті XVIII ст. (рукописна спадщина отця Івана Ґудза)

 

Скочиляс Ірина

к. і. н., ст. н. сп., пров. н. сп. Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

Печатки Комарнянського деканату Перемишльської греко-католицької єпархії ХІХ – початку ХХ ст.

 

 

1.2. Історичний розвиток Церкви та суспільства в ХІХ–ХХ ст.

 

Камалдінова Анастасія

ст. н. сп. Львівського музею історії релігії

Реклама в релігійній періодиці галицьких українців наприкінці XIX ст.

 

Cabaj Jarosław

d. hab., dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Polska

“Bratskaja Beseda” jako źródło do badań stosunków wyznaniowych i narodowych na terenie wschodnich powiatów Królestwa Polskiego

 

МАТЛАШЕНКО Наталія

зав. експозиційного відділу Львівського музею історії релігії

Метрики смерті бійців УГА 1919–1920 рр. (на основі досліджень парафіяльного архіву с. Вовків Пустомитівського р-ну)

 

Довбня Ольга

к. і. н., доц., м. Краматорськ

Політичні репресії проти Римо-католицької церкви в радянській Україні (1920-ті – початок 1950-х рр.) у сучасній вітчизняній історіографії: регіональні особливості

 

Makulec Katarzyna

stud. Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Polska

Represje wobec Cerkwi i Kościoła Katolickiego na terenie Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckie (BSRR) w okresie Wielkiego Terroru

 

Бабенко Людмила

д. і. н., доц., проф., зав. кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка

Протестантські конфесії в оперативних розробках радянських органів державної безпеки (1940–1950-ті рр.)

 

Cabaj Dorota

mg. Instytutи Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Polska

Zmiana sytuacji prawej Kościoła Katolickiego w Polsce na postawie konkordatów z 1925 oraz 1993 roku

 

 

1.3. Християнські чернечі спільноти

 

Яцюк Микола

к. і. н., доц. кафедри історії і культурології Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова

Cвятогірський монастир між московською владою та українськими козацькими впливами (ХVІ–ХVІІ ст.)

 

Gomółka Marcin

d-nt Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Polska

Szkoła pijarska w Łukowie w latach 1701–1833 – powstanie i działalność

 

Szady Joanna

d. n. hist., ad. kat. n. pomocniczych historii, ad. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Polska

Galicyjska (lwowska) Prowincja Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo w latach 1783–1859

 

Булига Олександр

директор Рівненського обласного краєзнавчого музею

Внесок Миколая-Василія Потоцького в розбудову Почаївського монастиря

 

Лоштин Назарій

зав. відділу культурно-просвітницької роботи Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Франка

Бібліотека монастиря та парафії домініканців у містечку Золотий Потік (за реєстром 1830 р.)

 

Жерноклеєв Олег

д. і. н., проф., зав. кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ)

Римо-католицьке чернецтво у Східній Галичині на початку ХХ ст.

 

 

1.4. Духовні діячі

 

Перепелиця Алла

м. н. сп. науково-дослідного відділу охорони пам’яток Національного історико-культурного заповідника “Чигирин”

Павлова Світлана

заст. директора з наукової роботи Національного історико-культурного заповідника “Чигирин”

Єпископи чигиринські, вікарії Київської митрополичої єпархії (початок XIX ст. – друга половина XIX ст.)

 

Орлевич Ірина

к. і. н., зав. відділу нової історії України Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. Львів)

и онъ будетъ имъ тѣмъ, чѣмъ долженъ быть, – отцем, врачемъ душъ и тѣлесъ!..”: о. Іван Наумович про священиків і гомеопатію

 

Колб Наталія

к. і. н., н. сп. Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. Львів)

Ісидор Глинський (18601931): штрихи до портрета греко-католицького парафіяльного священика

 

Преловська Ірина

д. і. н., ст. н. сп. Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ), д. ц.. н., проф. Київської православної богословської академії УПЦ КП

Дореволюційні публікації митрополита УАПЦ Василя Липківського (1864–1937)

 

Вовк Ірина

зав. відділу Інституту релігієзнавства – філії Львівського музею історії релігії

Духовна місія отця Івана Кипріяна

 

Шугальова Інна

к. і. н., доц. кафедри історії України Запорізького національного університету

Ставлення православного духовенства до викликів суспільних перетворень початку ХХ ст.

 

Терещенко Лазар

архімандрит Свято-Успенської Святогірської лаври

Татаринов Сергій

к. і. н., доц. (м. Бахмут)

Ігумен Йоан (Стрельцов) (1885–1970): мученик за віру, громадянин, політичний діяч

 

Васіляускeнє Aлдона

д. гуманіст. н., доц., президент Асоціації істориків України і Литви(м. Вільнюс, Литва)

Святі Литви та України: Казимир і Йосафат – життєві паралелі

 

 

1.5. Історія окремих релігійних громад

 

Лазорак Богдан

к. і. н., директор Державного історико-культурного заповідника “Нагуєвичі”, доц. кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка

Хранителі чудотворних ікон…”: спроба реконструкції парафіяльного середовища в Зарваниці та “Реєстр душ 1763 р.”

 

Wróblewski Przemysław Andrzej

PhD stud. Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Polska

Wybrane parafie dekanatu kodeńskiego obrządku greckokatolickiego do 1875 r. w świetle dokumentów Chełmskiego Konsystorza Greckokatolickiego

 

Мосюкова Наталія

к. і. н., доц. кафедри історії та українознавства Національної металургійної академії України (м. Дніпро)

Римо-католицька громада м. Катеринослав в імперські часи

 

Puszka Alicja

d. hab. n. humanistycznych Katedry Historii XVI–XVIII wieku w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Polska

The establishment of Sodalities of Our Lady in Lviv at the turn of the 19th and 20th centuries

 

Нестеренко Валерій

к. і. н., доц. кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету (м. Кам’янець-Подільський)

Сторчовий Валерій

н. сп. Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника

Релігійні громади Кам’янця-Подільського у 1920–1930-х рр.

 

Фоборіль-Христенко Олександра

д-нт гуманітарного факультету Університету природничих та гуманітарних наук у Седльце, Польща

Римо-католицька парафія в Донецьку: від заснування до сьогодення

 

Мардоса Йонас

д. гуманит. н., проф. кафедры истории Литвы Литовского эдукологического университета (г. Вильнюс)

Райжяйская татарская этноконфессиональная община: некоторые вопросы истории и религиозной жизни

 


СЕКЦІЯ ІІ

ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ. ЕТНОЛОГІЯ

(Експозиційний зал Львівського музею історії релігії)

10.00 19.00; перерва на обід: 14.00 15.00

 

Модератори: Олександра Киричук (2.12.2); Олег Єгрешій (2.3);

Ірина Боцько (2.4)

 

 

2.1. Богословська і релігієзнавча думка

 

Павленко Павло

д. філос. н., пров. н. сп. Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України (м. Київ)

Змирщення витокового євангельського віровчення як свідчення адаптації християнства до “світу цього” (на підставі трансформації ідей про зречення світу і “блаженство бідних”)

 

Панков Георгий

д. филос. н., проф., проф. кафедры культурологии Харьковской государственной академии культуры

Чудесные видения в аскетическом дискурсе Киево-Печерского патерика

 

Ostapczuk Jerzy

dhabnteologicznych, prof. nadzw., dziekan Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Polska

Przedmowy do Ewangelii bł. Teofilakta Bułgarskiego w cyrylickich tetraewangeliach lwowskich

 

Цісар Олександр

митр. протоєрей, благочинний Кам’янець-Подільського благочиння УПЦ КП, настоятель Петропавлівської церкви в м. Кам’янець-Подільський, асп. Національного університету “Острозька академія”

Сакраментальне значення сповіді в духовному самовдосконаленні людини

 

Лозинський Назар

к. н. з богослов`я, отець, декан Богословського факультету Львівської православної богословської академії УПЦ КП

Значення молитви в сучасному юдаїзмі

 

Сислюк Яків

к. екон. н., доц. кафедри філософії і культури Львівського торговельно-економічного університету

Сислюк Ірина

викл. кафедри освітньої політики КЗ ЛОР “Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти”

Дубик Вікторія

к. екон. н., доц. кафедри державних та місцевих фінансів Львівського національного університету ім. І. Франка

Філософсько-релігієзнавчий зміст праці Івана Франка Сотворення світу

 

Сахно Ольга

асп. кафедри новітньої історії України Запорізького національного університету

Сьогодні снилося мені, що є на світі Бог” (О. Довженко та релігія)

 

Загребельний Ігор

асп. кафедри філософії Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Короленка

До проблеми власного еклезіального проекту Гавриїла Костельника

 

Цимбал Тетяна

д. філос. н., проф. кафедри філософії і соціальних наук Державного вищого навчального закладу “Криворізький національний університет”

Евристичний потенціал концепції самодетермінації особистості у католицькому персоналізмі Ж. Марітена

 

 

2.2. Концептуальні імперативи релігії

 

Гордієнко Михайло

к. пол. н., доц. кафедри філософії та політології Навчально-наукового інституту гуманітарних наук Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь)

Імперативи християнства як чинники соціального порядку

 

Аношка Сяргей

асп. кафедры рэлігіялогіі і мыжрэлігійнага дыялогу асп. Інстытуту дыялогу культуры і рэлігіі Тэалагічнага факультэта ва Ўніверсітэта Кардынала Стэфана Вышынскага ў Варшаве, Польшча

Новая дактрына Касцёла ці ўдасканальванне каталіцкае Традыцыі? Маральна-тэалагічныя спрэчкі вакол адгартацыі “Amoris laetitia

 

Литвин-Кіндратюк Світлана

к. псих. н., доц. кафедри соціальної психології філософського факультету Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ)

Психолого-історичні фігурації ритуальної поведінки особистості та типи раціональності

 

Недавня Ольга

к. і. н., ст. н. сп. Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України (м. Київ)

Релігійна ідентичність українських греко-католиків: історичні віхи розвитку

 

Кулагіна-Стадніченко Ганна

к. філос. н., д-нт Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України (м. Київ)

Богословський потенціал сучасного православ’я та його вплив на розвиток індивідуальної релігійності віруючого

 

Васільєва Олена

к. філос. н., доц. кафедри філософії Стрийського коледжу Львівського національного аграрного університету

Трансформаційні процеси в інформаційному суспільстві та їх вплив на становлення духовності сучасної молоді

 

Щедрін Анатолій

д. н. з культурології, к. філос. н., проф. кафедри філософії та політології факультету управління бізнесом Харківської державної академії культури

Неоесхатологія в універсумі культури “Цивілізації ризику”: філософсько-релігієзнавчі, культурологічні виміри

 

Дутчак Анатолій

правник профкому Лукор-Карпатнафтохім(м. Калуш)

Про особливості зародження і функціонування релігійної свідомості

 

 

2.3. Церква у контексті політичних реалій

 

Колодний Анатолій

д. філос. н., проф., заст. директора керівник Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, заслужений діяч науки України, президент Української асоціації релігієзнавців (м. Київ)

Конфесійна мережа України у 20162017 рр.

 

Филипович Людмила

д. філос. н., проф., зав. відділу історії релігії та практичного релігієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України (м. Київ)

Православний атеїст” як специфічна форма релігійної ідентичності в сучасній Україні

 

Моісєєнко Лариса

к. і. н., доц. кафедри загальнонаукової підготовки Індустріального інституту ДВНЗ “Донецький національний технічний університет” (м. Покровськ)

Проблеми війни та миру в трактуванні християнських конфесій

 

Вахула Мар’ян

к. і. н., стнсп. Львівського історичного музею

Релігія як військово-політичний фактор внутрішньої та зовнішньої політики Росії

 

Єгрешій Олег

к. і. н., доц. кафедри історії України Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ)

Сучасні виклики перед християнством ХХІ ст.: гендерна ідеологія та ювенальна юстиція

 

Борейко Юрій

д. філос. н., доц. кафедри філософії та релігієзнавства Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (м. Луцьк)

Молодіжні православні братства в Україні: особливості функціонування в реаліях сьогодення

 

Грушева Тетяна

к. і. н., доц. кафедри новітньої історії України Запорізького національного університету

Протестантизм у контексті політичних реалій сучасної України

 

 

2.4. Етнологія, символіка, міфологія

 

Агеева Людмила

м. нсотр. отдела древнебелорусской культуры Центра белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси (г. Минск)

Символика ритуала в знаковом пространстве рушника

 

Матюхіна Олександра

к. філос. н., доц. кафедри філософії Національного авіаційного університету (м. Київ)

Міф про створення світу в давньослов’янській міфології

 

Кожолянко Олександр

д. і. н., доц., секретар-референт Буковинського етнографічного товариства (м. Чернівці)

Історичні корені культу Богині-матері

 

Кожолянко Георгій

д. і. н., проф., голова Буковинського етнографічного товариства (м. Чернівці)

Язичницький і християнський характер поховальних обрядів українців

 

Циквас Олена

асп. кафедри давньої історії України Львівського національного університету ім. І. Франка

Згадки про чари і забобони в справах Перемишльського духовного суду другої половини XVII – першої половини XVIII ст.

 


СЕКЦІЯ ІІІ

САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

(Великий виставковий зал Львівського музею історії релігії)

10.00 19.00; перерва на обід: 14.00 15.00

 

Модератори: Володимир Магінський (3.13.2)

Руслана Бубряк (3.33.4)

 

 

3.1. Малярство. Іконографія

 

Skupniewicz Patryk

mg., d-nt w Instytute Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Polska

Mozaika Aleksandra Makedonskoho i hellenistyczne ikony przemocy

 

Александрович Володимир

д. і. н., зав. відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. Львів)

Класичні акценти у львівському малярстві першої половини XVI ст.

 

Флікоп-Світа Галіна

к. мист., н. супр. Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (г. Мінск)

Асаблівасці ансамбля іканастасаў і бакавых алтароў у беларускіх уніяцкіх храмах Кіеўскай архіепархії ў XVII  першай трэці XIX ст.

 

Магінський Володимир

художник-реставратор вищої категорії станкового темперного та олійного живопису, чл. Національної спілки художників України, зав. реставраційної майстерні (живопис) Національного заповідника Замки Тернопілля(м. Збараж)

Сакральний живопис ХVIII ст. Свято-Миколаївської церкви с. Бодаків Збаразького району Тернопільської області

 

Студницька Мар’яна

к. мист., доц. кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв

Малярська програма іконостасів церков Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.

 

Бакович Олена

к. мист., викл. кафедри сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв

Сюжет Тайна вечеря в іконостасах церков Східного Опілля другої половини XVIII середини XIX ст. Художні та іконографічні особливості

 

Білик Софія

асп., викл. кафедри сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв

Апокрифи та гомілії Святих Отців Церкви про Успіння Пресвятої Богородиці та їх вплив на формування іконографії свята

 

Карэлін Уладзімір

к. ф.-м. н., н. супр. Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (г. Мінск)

Мельнікаў Мікалай

н. супр. Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (г. Мінск)

Рэдкія сюжэты ў іконографії святих в храмах Беларусі

 

Wypchło-Perzyńska Sylwia

Pracownia Artystyczno-Konserwatorska Sylwia Wypchło-Perzyńska”, Polska

Gawęcka Barbara Maria

dn o sztuce, ad. w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

Konserwacja i restauracja obrazu ukazującego św. Antoniego, znajdującego się w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha w Wielgiem (Polska)

 

Воробей Ніна

асп. Навчально-наукового Інституту історії, етнології та правознавства  ім. О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум”

Богородичні чудотворні ікони Північного Лівобережжя, що збереглися до наших днів

 

Іжевський Артур

к. мист., н. сп. відділу мистецтвознавства Інституту народознавства НАН України (м. Львів)

Никифор Епіфаній Дровняк: життя та творчість на релігійну тематику

 

 

 

3.2. Архітектура

 

Балуненко Ирина

к. искусст., стнсотр. ГНУ “Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Белоруси”, ст. преп. кафедры искусств и средового дизайна Государственного института управления и социальных технологий Белорусского государственного университета (г. Минск)

Изобретенные традиции в храмовой архитектуре Русской православной церкви постсоветского периода

 

Габрусь Тамара

д. маст., вядучы н. супр. Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (г. Мінск)

Адметны тып драўлянага храмабудаўніцтва Беларусі

 

Федорів Тетяна

м. н. сп. науково-дослідницького відділу Національного заповідника “Замки Тернопілля” (м. Збараж)

Синагога у Збаражі: історія та архітектура

 

Водзяновська Ірена

к. і. н., асист. кафедри історії і історіографії Східної Європи Люблінського католицького університету Івана Павла II, Польща

Архітектура уніатських храмів на Брацлавщині XVIII ст. за церковними візитами

 

 

3.3. Музика

 

Кіндратюк Богдан

д. мист., проф. кафедри методики музичного виховання та диригування Навчально-наукового інституту мистецтв ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника”, директор Центру дослідження дзвонарства (м. Івано-Франківськ)

Церковна музика в “Історії української літератури” Михайла Грушевського

 

Мацелюх Олена

мг. мист., солістка-органістка Львівського будинку органної та камерної музики, н. пр. Львівського музею історії релігії 

Взаємодія та взаємне доповнення між факторами сакральне” і “світське” в органному мистецтві Львова ХІХ–ХХ ст.

 

 

3.4. Музейництво. Аналіз пам’яток

 

Степаненко Наталя

ст. н. сп. Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. Яворницького

Тихонова Маргарита

ст. н. сп. Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. Яворницького

Торашилди з колекції юдаїки Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. Яворницького: символіка зображень та елементи геральдики у композиції

 

Гаюк Ірина

к. філос. н., доц. кафедри менеджменту мистецтва Львівської національної академії мистецтв

Дохристиянський  релігійний контекст християнської символіки (на прикладі барельєфу “Втеча Святої Родини до Єгипту” з Львівського музею історії релігій)

 

Галько Оксана

к. і. н., начальник науково-дослідного відділу Українське село 60-х 70-х років ХХ століття Національного музею народної архітектури та побуту України (м. Київ)

Одяг міщан Галичини міжвоєнного періоду та його представлення у фондовій колекції Національного музею народної архітектури та побуту України

 

Сидорчук Таїса

к. і. н., керівник науково-дослідного центру орієнталістики ім. Омеляна Пріцака Національного університету Києво-Могилянська академія”

Єврейське музейництво в Україні у 19201930-х рр.: специфіка, особливості, регіональні осередки

 

Коритнянская Виктория

н. сп. Одеської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України

Религиозные надписи на восточных знаменах

 

Kubik Adam Lech

PhD student Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Polska

O wpływie sasanidzkich hełmów lamelkowych na sztukę wczesnego islamu

 

Сидор Олег

стн. сп. Інституту народознавства НАН України (м. Львів)

Із листування патріарха Й. Сліпого з художниками української діаспори

 

Корнутко-Гринів Оксана

ст. н. сп. Національного музею у Львові ім. митрополита А. Шептицького

Теоретичні праці Іларіона Свенціцького в царині музеології (1928–1939 рр.)

 

Боруцька Оксана,

ст. н. сп. Львівського музею історії релігії

Боруцький Степан,

к. і. н., доц. кафедри гуманітарних дисциплін Львівського національної музичної академії ім. М. Лисенка

Духовний скарб міста Лева


23 травня, середа

7.00 20.00          Виїзне засідання

в м. Галич Івано-Франківської обл.

 

КРУГЛий СТіл

Успенський собор і Крилоська гора княжого Галича: проблеми збереження та формування соціокультурного і сакрального просторів

11.00 – 13.00

Модератор: Ігор Скочиляс

За участі:

Мариновича Мирослава, проректора із питань призначення та місії УКУ

Бевза Миколи, д. арх., проф., зав. кафедри реставрації архітектурної і мистецької спадщини Інституту архітектури Національного університету Львівська політехніка”

Петрика Василя, к. арх., доц. кафедри реставрації архітектурної і мистецької спадщини Інституту архітектури Національного університету Львівська політехніка”

Лукомського Юрія, к. арх., доц. кафедри реставрації архітектурної і мистецької спадщини Інституту архітектури Національного університету Львівська політехніка”

 

ЕкскурсіЇ:

  • ØНаціональний заповідник Давній Галич
  • Øекскурсії:

Національний заповідник “Давній Галич”

м. Бурштин

м. Рогатин

 


Список учасників конференції

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Киричук Олександра

Кісь Назар

Кметь Василь

Преловська Ірина

Филипович Людмила

 

СЕКЦІЯ І ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК РЕЛІГІЙ

Анцишкін Ігор

Бабенко Людмила

Бандрівський Микола

Булига Олександр

Васіляускeнє Aлдона

Вовк Ірина

Довбня Ольга

Жерноклеєв Олег

Камалдінова Анастасія

Киридон Алла

Колб Наталія

Лазорак Богдан

Лоштин Назарій

Мардоса Йонас

Мартин Максим

Матлашенко Наталія

Мосюкова Наталія

Нестеренко Валерій

Орлевич Ірина

Павлова Світлана

Паславський Іван

Перепелиця Алла

Скочиляс Ірина

Скумс Александр

Сторчовий Валерій

Татаринов Сергій

Терещенко Лазар, архімандрит

Фоборіль-Христенко Олександра

Шугальова Інна

Яцюк Микола

Cabaj Dorota

Cabaj Jarosław

Głód Anna

Gomółka Marcin

Maksymiuk Katarzyna

Makulec Katarzyna

Puszka Alicja

Szady Joanna

Wróblewski Przemysław Andrzej

 

 

СЕКЦІЯ ІІ ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ. ЕТНОЛОГІЯ

Агеева Людмила

Аношка Сяргей

Борейко Юрій

Васільєва Олена

Вахула Мар’ян

Гордієнко Михайло

Грушева Тетяна

Дубик Вікторія

Дутчак Анатолій

Єгрешій Олег

Загребельний Ігор

Кожолянко Георгій

Кожолянко Олександр

Колодний Анатолій

Кулагінатадніченко Ганна

Литвиніндратюк Світлана

Панков Георгий

Лозинський Назар

Матюхіна Олександра

Моісєєнко Лариса

Недавня Ольга

Павленко Павло

Сахно Ольга

Сислюк Ірина

Сислюк Яків

Филипович Людмила

Циквас Олена

Цимбал Тетяна

Цісар Олександр

Щедрін Анатолій

Bugaj Tomasz

Ostapczuk Jerzy

 

 

СЕКЦІЯ ІІІ САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Александрович Володимир

Бакович Олена

Балуненко Ирина

Білик Софія

Водзяновська

Воробей Ніна

Габрусь Тамара

Галько Оксана

Гаюк Ірина

Іжевський Артур

Карэлін Уладзімір

Кіндратюк Богдан

Коритнянская Виктория

Корнуткоринів Оксана

Магінський Володимир

Мацелюх Олена

Мельнікаў Мікалай

Сидор Олег

Сидорчук Таїса

Степаненко Наталя

Студницька Мар’яна

Тихонова Маргарита

Федорів Тетяна

Флікопвіта Галіна

Gawęcka Barbara Maria

Kubik Adam Lech

Skupniewicz Patryk

Wypchło-Perzyńska Sylwia

 

КРУГЛий СТіл

Вірменська Церква  в Україні: від початків до сьогодення

Гаюк Ірина

Гринчишин Тарас

Держко Ігор

Зулумян Бурастан

Ільків-Свидницький Микола

Капраль Мирон

Месропян Анушеван

 

Отина Анна

Пивоварська Каріна

Сварник Галина

Сварник Іван

Швецов Михайло

Deluga Waldemar

КРУГЛий СТіл

Успенський собор і Крилоська гора княжого Галича: проблеми збереження та формування соціокультурного і сакрального просторів

Бевз Микола

Лукомський Юрій

Маринович Мирослав

Петрик Василь

Скочиляс Ігор