Климентій Шептицький

 

 Детальніше...

 

Блаженний Климентій Шептицький. До 150-літнього ювілею / ред. О. Киричук, М. Омельчук. Львів. 2019. 82 с.; 55 іл.

У збірнику вміщено статті, які висвітлюють світський, чернечий та тюремний періоди життя блаженного Климентія Шептицького.

Ставропігійський інститут (1788–1914)

Детальніше...

Киричук О.,  Орлевич І.. Львівський  Ставропігійський інститут (1788–1914). Роль у  суспільно-політичному, культурному та релігійному житті українців Галичини / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії. – Львів: Логос, 2018. – 288 с.


У книзі висвітлено діяльність Львівського Ставропігійського інституту – єдиної (до 1848 р.) світської інституції українців Галичини у контексті суспільно-політичного, релігійного й культурного життя краю кінця ХVIII – початку ХХ ст. Показано місце і роль діячів цієї громадської організації в суспільних дискусіях галицьких українців щодо питань національ­ної ідентичності та політичної перспективи. Простежується еволюція правового статусу Ставропігії, її структура, фінансово-економічна активність.  Досліджується культурно-просвітницька та наукова праця, а також діяльність, спрямована на збереження й популяризацію пам’яток матеріальної й духовної культури.
Для всіх, хто цікавиться історією України.

Національна ідентифікація українців Галичини у ХІХ – на початку ХХ століття (еволюція етноніма)

Детальніше...

Національна ідентифікація.pdf

Національна ідентифікація українців Галичини у ХІХ – на початку ХХ століття (еволюція етноніма) / наук. ред. І. В. Орлевич; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії. – Львів: Логос, 2016. – 320 с.

Розглянуто особливості національної ідентифікації галицьких українців у ХІХ – на початку ХХ століття через призму етнонімічних характеристик, які віддзеркалювали соціально-політичну та етнокультурну ситуацію в краї. Проаналізовано дискурс щодо вибору назви для означення українського народу в середовищі різних політичних течій, духовенства, наукових кіл, молодіжних товариств тощо. Показано, як зі зростанням національної самосвідомості терміни «русин», «руський», «руский», котрі протягом ХІХ століття вживалися стосовно представників українства на галицьких теренах, поступово витісняються етнонімом «українець», що й стає назвою сучасної української нації.
Для істориків, політологів, філологів, а також усіх, хто цікавиться історією України.

Хрещення Русі-України: 988 - 2018

Детальніше...

Хрещення Русі-України: 988 - 2018.pdf

Хрещення Русі-України: 988 – 2018: Альманах / Інститут релігієзнавства ЛМІР; упоряд. О. Киричук, О. Омельчук, І. Орлевич. – Львів: Логос, 2018. – 112 с.


Публікуються дослідження науковців, присвячені проблемам історичної генези християнства на землях сучасної України до Володимирового хрещення та поширення християнської віри після 988 р. Окремі статті розкривають концепцію “симфонії влад” у системі державно-церковних відносин Київської Русі, питання обрання митрополитом Київським русина Іларіона тощо. Аналізується агіографічна література; простежується розвиток дзвонарства Київської Русі після прийняття християнства; характеризуються наддністрянські печерні сакральні пам’ятки ранньохристиянської доби. Представлені фотографії експонатів з фондових збірок Львівського музею історії релігії, серед яких ранньохристиянські пам’ятки, ікони Володимира та Ольги, свв. Кирила і Мефодія, св. Феодосія й Антонія Печерських, картини із сюжетами хрещення України-Русі, а також світлини ювілейних відзначень хрещення України-Русі 1938, 1988 і 2008 рр.